> Současné projekty       > Aktuality      > Realizované projekty      > O organizaci       > Poslání       > Členství
       > Kdo je kdo        > Stanovy      > Výroční zpráva       > Fotogalerie       > Dokumenty       > Kontakt
     
>
Současné projekty

  >Programy v čajovně
  > Seminář „Čisté energie pro      církve"
  >Komunitní a misijní
    centrum "U JONÁŠE"
  > Projekt pro školy
  > Den modliteb za stvoření
  > Půčovna kol
  > Centrum pro aplikaci OZE
     > Větrná elektrárna
     > Fotovoltaické systémy
     > Solární systémy
     > Biomasa
     > Vodní elektrárna
  > Poznání, pokání, smíření
     a odpuštění
  > Na kole za svatým Eliášem
  > Rekonstrukce větrného
     mlýna v Přemyslovicích
  > Cirkve pro budoucnost –
     50 solárních střech
VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

Po mnoha diskusích a výpočtech byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka elektrárny FL100 od německého výrobce Fuhrländer A.G. o výkonu 100kW.


Po poradě s garantem projektu Rev. Dr. Rainerem Hennigem a návštěvě u výrobce elektrárny bylo přijato rozhodnutí stavět na místě, které poskytne podstatně lepší větrné podmínky než původně zamýšlená lokalita Homole u Vilémova. Velkou výhodou v této fázi bylo, že člen týmu odpovědný za instalaci Ing. Ctirad Prokeš měl již v té době zmapovanou oblast střední Moravy a znal konkrétní lokality, které přicházely v úvahu. Z těch byla vybrána náhorní planina ve výšce 680m n.m. u obce Protivanov v Drahanské vrchovině, vzdálená 25 km od Vilémova.

Po získání všech potřebných povolení, požadovaných studií, zakoupení pozemku a zpracování dokumentace na stavbu elektrárny, byla vypsána výběrová řízení na dodavatele stavby. Stavba přístupové komunikace a základu větrné elektrárny byla svěřena prostějovské firmě Prostas s. r. o. Připojení na síť a stavbu trafostanice realizovala firma Ermonta s. r. o. z Přerova. Výrobu stožáru svěřil německý výrobce elektrárny ostravské firmě Noving s. r. o. Všichni subdodavatelé a dodavatelé se svých úkolů zhostili na vynikající úrovni. Celému projektu a jeho kvalitní realizaci věnovala velikou péči a zájem firma Fuhrländer A. G. Větrná elektrárna FL100 Pravoslavné akademie Vilémov postavené na přelomu roků 2002/2003 se tak mohla stát prvním zařízením tohoto druhu postaveným v České republice na prahu třetího tisíciletí a po změně výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů.
Výnosy větrné elektrárny Sv. Eliáše Fuhrländer FL 100
v roce 2005 v kWh