> Současné projekty       > Aktuality      > Realizované projekty      > O organizaci       > Poslání       > Členství
       > Kdo je kdo        > Stanovy      > Výroční zpráva       > Fotogalerie       > Dokumenty       > Kontakt
     
>
Aktuality

  > Okružní jízda za větrnou      turbínou 20.7.2014
  > Pozvánka na výstavu
  > Info Atom Tv (II. díl)
  > Info Atom Tv (I. díl)
  > Pozvánka - Světem Bible
  > Pozvánka - Den modliteb
     1. září
  > Připravované programy
  > Zpráva z valné hromady
  > Den slunce a den větru
  > Na kole za svatým Eliášem
 
 

elias


Okružní cyklovýlet Drahanskou vrchovinou
za větrnou turbínou v neděli 20.7. 2014

15. května 2014 v 16:00 hod. Přírodovědecká Fakulta UP, učebna LP 1026, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pravoslavná akademie Vilémov (1995) pořádá v rámci svého Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie (2000) každoročně od roku 2003 jednodenní cyklovýlet na oslavu dne svatého Eliáše. Letošní ročník se koná dne 20. července 2014.


https://www.facebook.com/events/1411163905828031/1411322045812217/?notif_t=plan_mall_activity

http://radostzpohybu.cz/upbike/

bicykel


pozvanka

Info Atom TV (2.díl)


Info Atom TV (1.díl)

Pozvánka

SVĚTEM BIBLE

Povídání o Bibli a jejím významu v našich v světových dějinách, v kultuře a životě jednotlivců i celých národů.
Zahájení dvouletého programu akademie, jež účastníky postupně seznámuje s obsahem jednotlivých biblických knih a s významnými biblickými příběhy a postavami již
ve čtvrtek 3. října v 18.00 hod. v prostorách čajovny ve Vilémově u Litovle.
Další setkání (nad knihou Stvoření s ThDr. vladykou Simeonem) plánujeme na 17. října – každý druhý čtvrtek od 18.00 hod.
TEL: 585349005

 

Pozvánka

Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vás 1. září srdečně zve na
DEN MODLITEB ZA ZÁCHRANU STVOŘENÍ

letos na téma SPRAVEDLIVÝ OBCHOD
ZAHÁJENÍ dne modliteb v neděli 1. Září PO BOHOSLUŽBĚ
V PRAVOSLAVNÉM CHRÁMU Ve Vilémově u Litovle v 10.00 hod.

DALŠÍ PROGRAM A OBČERSTVENÍ V ČAJOVNĚ MAMRE
PŘEDNÁŠKA ZAKLADATELE FAIR TRADE V ČR ThDr. JIŘÍHO SILNÉHO
a diskuse o alternativách současného ekonomického modelu
Ochutnávka produktů Fair Trade
Představení výstavy "ENERGIE V CÍRKVÍCH".
Těšíme se na vaší účast, předpokládané ukončení ve 14.00.

Více (pdf)

PŘIPRAVOVANÉ PROGRAMY

EVROPSKÝ DEN SLUNCE

11. května 2013, ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se využitím slunečné energie.

V RÁMCI PROGRAMU SETKÁNÍ KULTUR, Ve dnech 24. – 26. května 2013 stan v Mikulčicích s čajovnou MAMRE při příležitosti oslav příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci programu SETKÁNÍ KULTUR.

SVĚTOVÝ DEN VĚTRU, V sobotu 15. června 2013 v rámci Evropského dne větrné energie pod elektrárnou sv. Eliáše v Protivanově.

NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM Jubilejní X. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce "Na kole za sv. Eliášem" v sobotu 20. července 2013 s výjezdem z Vilémova v 8:00 hod, návštěvou větrného mlýna v Přemyslovicích, bohoslužba u ikony sv. Eliáše u větrné elektrárny v Protivanově s návratem kolem 18:00 hod.

DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ – NA TÉMA FAIR TRADE (SPRAVEDLIVÝ OBCHOD) V neděli 1. září 2013

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ, Jednodenní program s exkurzí, prezentacemi a skupinovou prací pro žáky a studenty středních škol s podporou Hornorakouské vlády.

"ANTI ATOM TV", Vznik televizního studia, které bude prostřednictvím svého pravidelného programu na internetu informovat o problematice jaderné energie a dění v oblasti ekologické energetiky.

MODLITBA ZA DOMOV, 28. října, Hora Říp, účast akademie s čajovnou MAMRE¨, akci pořádá Ekumenická rada církví v ČR.

ADVENTNÍ KONCERT, Sbor katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením Maria Christou (Datum v jednání).

V RÁMCI CENTRA PRO APLIKACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ekologické poradenství pro církve, charity a neziskové organizace, teoretická příprava instalací kotlů na biomasu a solárních kolektorů k zafinancování pro Německý klimatický fond. Udržování monitorovacího objektu, stavebních i strojních součástí demonstrační malé vodní elektrárny v Hornej Stredě (SR).

Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov velmi uvítá pomoc dobrovolníků a také věcné a finanční dary, které umožní realizaci jednotlivých aktivit, seminářů a projektů a také lepší propagaci programů akademie.

Adresa: Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135/97, 783 23
Číslo účtu:Pravoslavná akademie Vilémov,
ČSOB a. s.: 176736599/0300
Tel.: 585 349 005, www.orthodoxa.cz

Z VALNÉ HROMADY PRAVOSLAVNÉ AKADEMIE

Valná hromada občanského sdružení Pravoslavná akademie Vilémov konala dne 22. června 2013 v prostorách Gorazdova  cyrilometodějského střediska a monastýru ve Vilémově u Litovle. V rámci programu valné hromady – výroční konference za účasti 14 členů sdružení a z toho  pěti členů výkonného výboru byla po úvodní modlitbě a krátkém proslovu  předsedy Ing. Vladivoje Továrka přečtena, prodiskutována  a  schválena Výroční zpráva o činnosti sdružení v roce 2012, zprávy revizní komise a zprávy o hospodaření sdružení za roky 2011 a 2012 a zpráva revizní komise k internímu auditu a zprávě ředitele k němu z roku 2011.  Proběhla obšírná diskuse jak o všech zprávách, tak  o plánovaných aktivitách a záměrech akademie do budoucna. Byl také schválen plán činnosti sdružení na nejbližší  přibližně roční období a byla navržena a schválena také některá interní pravidla týkající se chodu sdružení. Například již nebude možné odejít z výkonného výboru a revizní komise sdružení v mezidobí mezi konáním valných hromad a bylo také navrženo a schváleno rozšíření orgánů sdružení o náhradníky  a to jak  do výkonného výboru, tak do revizní komise. Členský příspěvek byl snížen po delší diskusi ze současných 1200,-Kč na 200,-Kč. Neaktivní členové organizace, kteří více než rok nejsou v kontaktu s kanceláří sdružení  budou dopisem vyzváni, aby potvrdili pokračování svého zájmu o členství v organizaci. Dle rozhodnutí valné hromady, pokud  měsíc po svém písemném oslovení neaktivní členové  nevyjádří svůj zájem - anebo nezájem o členství,  ztratí jej automaticky.  Prioritním cílem Pravoslavné akademie  je v současnosti - kdy rostou jak nájmy tak poplatky za energie - získání vhodného objektu jakožto sídla organizace, které by sloužilo k udržení stávajících a k rozvoji nově navrhovaných  a plánovaných aktivit .  Akademie sídlí od svého v zniku v prostorách pronajímaných od jiných subjektů. Diskusi k tomuto bodu byla věnována poslední část programu Valné hromady akademie zakončené modlitbou a drobným občerstvením.

 

DEN SLUNCE A DEN VĚTRU

Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov i  v době nelítostné mediální  kampaně a, jejíž cílem je za  jakoukoliv cenu prosadit  větší závislost naší země na dovozu ekologicky  nepříznivých energetických nosičů z ciziny (ropa, zemní plyn, obohacený uran) a prolomit těžební limity na Mostecku, pokračuje ve  svém programu osvěty zaměřené na ekologické zdroje  energie, které nedevastují globální klima. Programy akademie ve spolupráci s řadou nevládních organizací a občanských  sdružení,  jakými  byl letos např. „Den větrné energie“ ( s pouštěním draků u Protivanova) v sobotu 15. Června, anebo „Den slunce“ 4. Května, (zaměřený na pozitiva v ČR zatracované solární energie), budou zřejmě spolu s programy zaměřenými na  problematiku energetiky a změny klimatu pro střední školy pokračovat v akademii také v příštích letech.         

den-vetru   

NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM

Tradičně se letos 20. Července 2013 konala duchovně- ekologicky- sportovní pouť na kolech z Vilémova do Protivanova  a zpět, která prověřila fyzickou zdatnost účastníků a také jejich  schopnost zdolávat překážky v podobě převýšení a osobních fyzických dispozic. Učastnící se již teď těší na další ročník, který by měl být tak jako ten letošní orámován modlitbou u Vilémovského chrámu i větrnou elektrárnou sv. Eliáše a také veselým putováním a sdílením se na kopcích a v údolích Drahanské vrchoviny. Touto každoroční poutí na počest sv. Eliáše  chce akademie v neposlední řadě propagovat ekologickou dopravu na kolech.